Bankamatik konsol uygulaması

Windowsun Komut isteminde çalışan uygulamalarına konsol uygulamaları denilmektedir. Buna yönelik visual studio platformunda oluşturulan konsol projeleri ile ilk basit kodumuz olan para çekme makinelerinin basit mantığını içeren c# diliyle yazılmış kod aşağıdadır.

Console.WriteLine("Merhaba");
      Console.WriteLine("Lütfen şifrenizi giriniz");
      string sifre;
      sifre = "bilsem";
      int anapara = 5000;
      string kullanicidan_alinansifre;
      kullanicidan_alinansifre = Console.ReadLine();

      if (kullanicidan_alinansifre == sifre)
      {
        Console.WriteLine("Şifre doğru girildi");
        Console.WriteLine("Lütfen çekmek istediğiniz miktarı giriniz");
        int miktar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        anapara = anapara - miktar;
        Console.WriteLine("Hesabınızda kalan para= "+anapara);


      }
      else {
        Console.WriteLine("Şifre yanlış girildi");

      }